INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

 

Warszawa, dn. 11.08.2017 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO


Informujemy, że zakończyło się postępowanie związane z zapytaniem ofertowym z dnia 26.06.2017 roku na usługę polegającą na wykonaniu badań substancji aktywnych – badań czystości mikrobiologicznej, badań fizykochemicznych, badań toksykologicznych na potrzeby realizacji Projektu pn. ,,Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów’’ (Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.02.00-14-5770/16, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).


Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Pozostałe artykuły

EVENTY

Relacje z wydarzeń biznesowych i networkingowych.

Media o nas

Relacje TV, wywiady, nagrania o działaniach KF Niccolum.

Nowe usługi

Oferujemy usługi z zakresu opracowania nowych i modyfikacji istniejących receptur kosmetycznych

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Prasa

Na łamach Wysokich Obcasów Extra o skomplikowanym zagadnieniu alergii niklowej opowiadała...