INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

 

Warszawa, dn. 28.03.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Informujemy, że zakończyło się postępowanie związane z zapytaniem ofertowym z dnia 06.03.2018 roku na usługę polegającą na wykonaniu badań aplikacyjnych formulacji kosmetycznych zawierających substancje aktywne na potrzeby realizacji Projektu pn. ,,Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów’’ (Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.02.00-14-5770/16, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).

 

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie wpłynęła żadna oferta.

Pozostałe artykuły

KONFERENCJE I EVENTY

Relacje z wydarzeń biznesowych i networkingowych.

Media o nas

Relacje TV, wywiady, nagrania o działaniach KF Niccolum.

Nowe usługi

Oferujemy usługi z zakresu opracowania nowych i modyfikacji istniejących receptur kosmetycznych

Prasa

Z laboratorium do przemysłu, czyli o tym jak w procesie badawczo-rozwojowym towarzyszy nam...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

BADANIA SUBSTANCJI AKTYWNYCH - ANALIZA ELEMENTARNA: OZNACZENIE ZAWARTOŚCI C, H, N, S  ...