Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Warszawa, dn.16.12.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Informujemy, że zakończyło się postępowanie związane z zapytaniem ofertowym z dnia 18.11.2016 roku na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań B+R mających na celu weryfikacje efektywności działania substancji aktywnej na potrzeby realizacji Projektu pn. ,,Ocena skuteczności działania nowej substancji dla zastosowań w dermokosmetykach przeciw objawom alergii niklowej’’ (Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.01.02.00–14-4456/16-00, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020).

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji powyższego działania wybrano ofertę przedstawioną przez:

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa

 

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Jednocześnie informujemy, że w powyższym postępowaniu ofertę złożył jeden wykonawca.

 

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE:

 

Nazwa

Kryteria wyboru

Otrzymana punktacja

Razem [100%]

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Pawińskiego 5a,
02-106 Warszawa

Wartość zamówienia netto (25%)

25 pkt

100 pkt

Odpowiednio dostosowane zaplecze aparaturowe (25%)

25 pkt

Odpowiednio wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza (50%)

50 pkt

 

 Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pozostałe artykuły

EVENTY

Relacje z wydarzeń biznesowych i networkingowych.

Media o nas

Relacje TV, wywiady, nagrania o działaniach KF Niccolum.

Nowe usługi

Oferujemy usługi z zakresu opracowania nowych i modyfikacji istniejących receptur kosmetycznych

Prasa

Na łamach Wysokich Obcasów Extra o skomplikowanym zagadnieniu alergii niklowej opowiadała...

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO