Substancje antybiotyczne

Narastające problemy z zakażeniami bakteryjnymi oraz uodparnianiem się szczepów bakteryjnych na szeroko stosowane antybiotyki, a także ogromne potrzeby rynkowe na tego typu produkty, postawiły w centrum zainteresowań badawczych KF Niccolum działania mające na celu stworzenie bezpiecznych i biozgodnych substancji o działaniu antybiotycznym – przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Technologia tworzenia tych substancji została oparta na zgłoszeniu patentowym dr Izabeli Zawiszy i prof. Wojciecha Bala, którego wyłącznym licencjobiorcą jest KF Niccolum. Z powodzeniem zaprojektowano substancje o pożądanych właściwościach, których działanie wstępnie zweryfikowano w laboratoriach partnerów naukowych KF Niccolum – Institute for Molecular Bioscience (University of Queensland, Brisbane, Australia) oraz na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W celu wzmocnienia skuteczności produktów zaplanowano dodanie jonów metali – srebra, miedzi, złota (obecnie obserwowany jest renesans tych metali stosowanych jako alternatywne antybakteryjne komponenty). W projekcie pomyślnie zakończono fazę badań wstępnych. Oczekiwanym produktem będą związki o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym oraz bardzo szerokim spektrum zastosowań, jak kosmeceutyki, wyroby medyczne, a w dalszej perspektywie farmaceutyki.