DOTACJE UNIJNE

 

Działanie 1.2. - Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 

KF Niccolum Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Opracowanie technologii otrzymywania substancji chelatujących jony chromu i kobaltu, opartej na syntezie aktywnych biopolimerów’’ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowych substancji aktywnych o silnych właściwościach wiążących (chelatujących) jony chromu i kobaltu dla zastosowań w dermokosmetykach barierowych przeciw objawom alergii kontaktowej na te metale, na bazie modyfikacji biozgodnego biopolimeru.

 

Całkowita wartość projektu: 2 237 587,73 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 206 567,54 PLN

 

 

                                                        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Działanie 1.2. - Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

 

KF Niccolum Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Ocena skuteczności działania nowej substancji aktywnej dla zastosowań w dermokosmetykach przeciw objawom alergii niklowej’’ współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I ,,Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce’’, Działania 1.2 ,,Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ocena skuteczności działania barierowego nowej substancji aktywnej dedykowanej dla zastosowań w dermokosmetykach przeciw objawom alergii niklowej.

 

Całkowita wartość projektu: 76 260 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 40 238 PLN