Praktyki studenckie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: biuro@kfniccolum.pl

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, i jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

 

„Przesyłając swoje dane osobowe w postaci CV i/lub listu motywacyjnego na adres email, wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb

o obecnych rekrutacji

o przyszłych procesów rekrutacyjnych oraz monitorowania twojej kariery zawodowej, (zaznacz odpowiednie)

prowadzonych poprzez spółkę KF Niccolum sp. z o.o. zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Ponadto oświadczasz, że podane przez Ciebie dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.''

Pamiętaj, że przekazanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do otrzymania wglądu do danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. W każdym czasie możesz zgodę odwołać. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

Pamiętaj, że oprócz praw wyżej wskazanych możesz złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na sprzeczne z prawem przetwarzanie danych.

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy nie przesyłaj CV.