logo

Firma KF Niccolum sp. z o. o. to badawczo-rozwojowy start-up oraz producent kosmeceutyków chroniących przed alergią kontaktową, ze szczególnym uwzględnieniem alergii niklowej - NidiesqueTM (www.nidiesque.pl) oraz kosmetyków z technologią metal screen nuev ukierunkowanych na profilaktykę chorób skóry (www.nuev.pl). Misją KF Niccolum jest budowanie świadomości wśród ludzi na temat chorób skórnych, zapobieganie alergiom kontaktowym oraz niesienie pomocy już uwrażliwionym osobom, poprzez udostępnianie unikalnej oferty produktów podnoszących komfort codziennego życia.

Spółka została założona w maju 2015 roku z inicjatywy dr Izabeli Zawiszy, absolwentki Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Zespół Laboratorium Badawczo-Rozwojowego KF Niccolum posiada szeroką wiedzę merytoryczną wynikającą z wysokiego wykształcenia i doświadczenia naukowego zdobytego w środowisku akademickim. Kompetencje zespołu są nieustannie podnoszone poprzez regularną współpracę naukową z wieloma jednostkami badawczymi w kraju i za granicą m.in. Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie oraz Uniwersytetem w Queensland w Brisbane (Australia).

KF Niccolum, dbając o jakość życia coraz większej liczby osób, prowadzi badania nad unikatową ofertą produktów kosmetycznych i farmaceutycznych oraz preparatów stojących  na pograniczu kosmetyku i farmaceutyku, o wysokiej skuteczności działania i jednocześnie całkowicie nietoksycznych i bezpiecznych dla organizmu człowieka. Wzmacnianie naturalnej bariery ochronnej organizmu jest istotną częścią profilaktyki alergii skórnych. Codzienne stosowanie kosmeceutyków nuev lub Nidiesque zapobiega akumulacji szkodliwych metali w organizmie i chroni przed nabyciem alergii. 

<br/><strong> Dr Izabela Anna Zawisza - Prezes Zarządu</strong>


Dr Izabela Anna Zawisza - Prezes Zarządu

czytaj więcej

Dr Izabela Anna Zawisza - Prezes Zarządu

Prezes Zarządu KF Niccolum

Dyrektor Zarządzający ds. Badań i Rozwoju.

 

Doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, wspówynalazca 3 zgłoszeń patentowych, w tym innowacyjnych cosmeceutyków przeciw objawom alergii niklowej, które mogą pomóc rozwiązać problem zdrowotny około miliarda ludzi na świecie. Obecnie ukierunkowana na rozwój innowacji w dziedzinie farmacji, kosmetologii i medycyny estetycznej. Entuzjastka rozwiązywania problemów zdrowotnych i cywilizacyjnych poprzez podejmowanie działań naukowych. Głęboko zainteresowana australijskim rynkiem start-upów oraz naukową współpracą Polsko-Australijską.

<br/><strong>Dr inż. Małgorzata Popko</strong>


Dr inż. Małgorzata Popko

czytaj więcej

Dr inż. Małgorzata Popko

Specjalista ds. Badań i Rozwoju

 


Małgorzata Popko uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Technologia chemiczna (Wydział Chemiczny, PWr) w 2015 roku. W roku 2012 ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jakością (Wydział Mechaniczny, PWr). Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w roku 2009, specjalność Chemia Analityczna i Bionieorganiczna (Wydział Chemiczny, PWr). Jest współautorką 10 publikacji, w tym 6 artykułów znajdujących na tzw. Liście Filadelfijskiej (ΣIF = 5,871). Ponadto, uczestniczyła w 20 konferencjach naukowych, w tym 8 międzynarodowych, jak np. International Conference on Environmental Science and Technology, Chemistry for Agriculture.


Certyfikaty: Menadżer Jakości, Pełnomocnik Jakości, Auditor Wewnętrzny SZJ wg ISO 9001, Auditor Wewnętrzny SZJ w Laboratorium wg ISO 17025, Auditor Wewnętrzny Systemu HACCP. Szkolenia (wybrane): Zarządzanie projektami badawczymi (CTDiE Pragmatic), Dobre Praktyki Produkcji (GMP) w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716:2009 (Cosmetosphera), Praktyczne wdrażanie systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych (GLP) (WPT), Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium (StatSoft).


Zainteresowania pozanaukowe Małgorzaty Popko to przede wszystkim nurkowanie i trekking oraz psychologia współczesna.

<br><strong>Mgr Krzysztof Strzałkowski</strong>


Mgr Krzysztof Strzałkowski

czytaj więcej

Mgr Krzysztof Strzałkowski

Specjalista ds. Syntezy

 

Od 2016 roku uczestniczy we wdrażaniu dobrych praktyk produkcyjnych. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie procesu produkcji.


Ukończył studia licencjackie oraz magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorem zgłoszenia patentowego na podstawie wyników badań związanych ze swoją pracą magisterską. Przez rok pracował na WCh UW przy badaniach fotoelektroredukcji dwutlenku węgla.


Zainteresowanie kryminalistyką sprawiło, że współzałożył i działał w Kole Naukowym Kryminalistyki przy WCh UW. Interesuje się również literaturą fantasy i aktywnością sportową.

<strong>Mgr inż. Paweł Jędrzejewski</strong>

Mgr inż. Paweł Jędrzejewski

czytaj więcej
Mgr inż. Paweł Jędrzejewski

Technik Chemik

 


Odpowiada za produkcję opatentowanej substancji chemicznej dodawanej do kosmeceutyków Nidesque. Współpracując z Działem Badawczo-Rozwojowym oraz Działem Kontroli Jakości zapewnia najwyższe standardy produkowanych substancji.


Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna ze specjalnością Chemia Medyczna. Od liceum był związany z Instytutem Chemii Fizyczne PAN gdzie w Zakładzie Spektroskopii i Fotochemii pracował nad syntezą nowych związków chemicznych z rodziny porfiryn. Prawie czteroletnia współpraca z zespołem profesora Jacka Waluka zaowocowała zebraniem materiałów na dwie prace dyplomowe oraz publikację naukową.


Interesuje się chemią i naukami przyrodniczymi, jego pasją są książki z gatunku fantasy i powieści historyczne. Lubi łucznictwo tradycyjne, akwarystykę oraz podróże.

<br><strong>Mgr inż. Dominika Sadura</strong>


Mgr inż. Dominika Sadura

czytaj więcej

Mgr inż. Dominika Sadura

Lab Manager

 

W pracy łączy swoje umiejętności biznesowe i techniczne. Pracując na stanowisku Lab Manager, zajmuje się zarządzaniem i koordynacją projektów, rozwojem produktów, audytem wewnętrznym GMP, działem zamówień i reklamacji oraz kontaktem z klientem.


Absolwentka studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Chemia, specjalizacja Analityka środowiskowa i żywności, studentka 3 roku studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Szkolenia: Dobre Praktyki Produkcji (GMP) w przemyśle kosmetycznym wg ISO 22716:2009.


Obszarem zainteresowania i pogłębiania wiedzy Dominiki są design thinking, budowanie i rozwój marki, kosmetyki naturalne.

Wolny czas poświęca rozwojowi osobistemu oraz sportom ekstremalnym. Nowych wyzwań i doświadczeń szuka w podróżach, szczególnie zafascynowana jest Azją.

Zespół KF Niccolum zajmuje się projektowaniem nowych innowacyjnych rozwiązań odpowiadających bezpośrednio na potrzeby Klienta oraz oferuje konsultacje i pomoc w rozwiązywaniu problemów badawczych w dziedzinie chemii, biochemii, biofizyki i biotechnologii. 

Obecnie firma jest producentem innowacyjnych kosmeceutyków opartych na substancjach bioaktywnych, zaprojektowanych i opatentowanych w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN przez dr Izabelę Zawiszę i prof. Wojciecha Bala, dedykowanych dla osób dotkniętych problemem ALERGII NIKLOWEJ oraz alergii kontaktowych (czytaj więcej: www.nidiesque.pl) oraz kosmetyków profilaktycznych nue(www.nuev.pl).

Proponowane preparaty Nidiesque stoją na pograniczu kosmetyku i farmaceutyku charakteryzują się wysoką skutecznością działania, przy czym są całkowicie nietoksyczne i bezpieczne dla organizmu człowieka. Kosmeceutyki Nidiesque zapewniając benefity użytkowania dobrej jakości naturalnego kometyku, dodatkowo chronią przed nabyciem alergii i minimalizują ryzyko wystąpienia objawów u osób już uczulonych. Produkty są polecane dla kobiet w ciąży i dzieci, odpowiednie dla skóry atopowej, zawierają wysokiej klasy emolienty i składniki naturalne.